News Ticker

shopping mall

How to Get to Gotemba Outlet Mall

0 Comments

How to Get to Gotemba Outlet Mall Take the Daiyuzan line train to Odawara. Transfer to the Odakyu line. Go to Shin Matsuda Station. Transfer to the Gotemba line. Take the [...]